Hebrew

קבוצת המחקר של שולמית קפון (שולי)

בדף זה תמצאו מידע אודות הקבוצה, חומרי הלמידה שפיתחנו, וההשתלמויות שאנו מציעים למורים

אודות הקבוצה

למחקר ולפעילות בקבוצתי יש חיבור עמוק לשדה והוא מונע מתוך אמונה עמוקה שאפשר לעשות הרבה יותר על מנת להנגיש את הפיזיקה והמתמטיקה ברמות התיכוניות לקהל גדול יותר של לומדים, ושלמחקר בחינוך המדעי והמתמטי יש תפקיד חשוב בהשגת מטרה זו. אנו בוחנים תהליכים של למידה משמעותית במסגרת לימודי הפיזיקה והכשרת מורים לפיזיקה. הפקת משמעות במהלך למידה נגזרת הן מהאופי, המבנה, הנורמות והתכנים של תחום הדעת הנלמד, והן מהידע, המצב הרגשי, העניין, והצרכים של הלומד. בתהליך למידה משמעותי הרגש והקוגניציה נמצאים בקשר סינרגטי והלומד מתפתח לא רק בהיבט הקוגניטיבי אלא גם בהיבט האישי-רגשי.

אנו חוקרים תהליכי למידה בהם אנשים משנים בהדרגה את הדרך שבה הם מפרשים מצבים ותופעות ומתחילים להשתמש באופן עצמאי (חשיבה ויצירה) במאפיינים, פרקטיקות החשיבה, המודלים, והכלים (טכנולוגיים ואחרים) שמאפיינים את הדיסציפלינה אותה הם לומדים, בתהליכי הוראה והסברים שיוצרים למידה כזו הן ברמת התמחות והן ברמת אוריינות, ותהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים שמקדמים הוראה כזו.

הייתי מורה לפיזיקה לא מעט שנים ואני תמיד שמחה לשתף פעולה עם מורים מוכשרים ויצירתיים במחקר, בפיתוח, ובחשיבה על תלמידים ועל הוראה. תוכלו לשמוע בקצרה (פחות מ 4 דקות) על המחקר שלי והעבודה בקבוצה (נכון לקיץ 2020) כאן.

אני מחפשת פוסטדוקים ותלמידי מחקר מוכשרים (עם ובלי ניסיון בהוראה) שהוראת הפיזיקה והמתמטיקה קרובה לליבם, עם רקע מוצק בפיזיקה ומתמטיקה, שמתעניינים במחקר חינוכי בתחום.

חומרי למידה

השתלמויות מורים

  • הפיזיקה של התנועה – פדגוגיה לשילוב קורס מקוון בהוראה – השתלמות מקוונת שנתית (תשפ”א, תשפ”ב)
  • הפיזיקה וההנדסה של התנועה – השתלמות מקוונת למורים לפיזיקה בכיתות ט’ קבוצות מצויינות (תשפ”א)
  • פיזיקה בחברותא – מורים לפיזיקה חדשים וותיקים לומדים ביחד – השתלמות שנתית (תשע”ז, תשע”ח, תשע”ט, תש”פ)
  • מבניה להמשגה: סדנה לבנייה וכיול של מכשירי מדידה מחומרים מתכלים – השתלמות קיץ (תשע”ח, תשע”ט)
  • איך ניוטון היה פותר את זה?!” סדנה לשימוש יצירתי בהיסטוריה של המדע להוראת הפיזיקה (תשע”ח)
  • כישורי הנחית מורים למורים לפיזיקה – השתלמות קיץ (תשע”ח – יוזמה של צוות חברותא, ביצוע ע”י מומחים אורחים)
  • הוראת פיזיקה במאה ה 21 – שימוש בטכנולוגיה לקידום למידה (תשע”ט)

יצירת קשר

דוא”ל: skapon@technion.ac.il
טלפון: 04-8293110 (משרד), 054-6727522 (נייד)
פקס: 04-829-5634
כתובת למשלוח דואר: שולמית קפון, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, קריית הטכניון, חיפה 3200003